Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів 23 липня 2012 р.

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів 23 липня 2012 р.

Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» від 23.07.2012 року відбулися наступні зміни складу посадових осіб:

З 23.07.2012 р. Мотрич Дениса Владиславовича обрано Головою Ревізійної комісії Товариства (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, на який призначено особу – на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом своєї діяльності обіймав посаду Начальника управління по роботі зі страховими компаніями Дирекції з управління активами у фінансовому секторі.

З 23.07.2012 р. Яценко Оксану Богданівну обрано Членом Ревізійної комісії Товариства (згоди на розкриття паспортних даних не надала). Строк, на який призначено особу – на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом своєї діяльності обіймала посади:

 • Член Ревізійної комісії;
 • Начальник управління по роботі з банками та фінансовими посередниками Дирекції з управління активами у фінансовому секторі ТОВ «ТАС Груп»;
 • Менеджер зі страхової та банківської діяльності Дирекції з управління активами у фінансовому секторі ТОВ «ТАС Груп»;
 • Менеджер зі страхової та банківської діяльності Дирекції з управління активами у фінансовому секторі ТОВ «ІФГ «ТАС»;
 • головний спеціаліст відділу  бюджетування по бізнес-лініях в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
 • начальник відділу оптового продажу в ТОВ «Альфа Телеком».

З 23.07.2012 р. Попенка Сергія Павловича відкликано з посади Голови Наглядової Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 2 роки і 9 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

З 23.07.2012 р. Білонога Олексія Вікторовича відкликано з посади Члена Наглядової Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 2 роки і 9 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

З 23.07.2012 р. Дацуна Сергія Васильовича відкликано з посади Члена Наглядової Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 2 роки і 9 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

З 23.07.2012 р. Куценка Олександра Васильовича відкликано з посади Члена Наглядової Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 2 роки і 9 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

З 23.07.2012 р. Ястремську Наталію Євгеніївну відкликано з посади Члена Наглядової Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надала). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 2 роки і 9 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

З 24.07.2012 р. Попенка Сергія Павловича обрано на посаду Голови Наглядової Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, на який призначено особу – три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом своєї діяльності обіймав посади:

 • Голова Наглядової ради;
 • Голова Ради Директорів ТОВ « ТАС Груп»;
 • Голова Ради Директорів ТОВ «ІФГ «ТАС»;
 • Віце-Президент ТОВ «Східноєвропейська інвестиційна компанія».

З 24.07.2012 р. Мельника Олександра Михайловича обрано на посаду Члена Наглядової Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, на який призначено особу – три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом своєї діяльності обіймав посади:

 • Директор з ризикового страхування ТОВ « ТАС Груп»;
 • Голова Правління ПрАТ « УСК «Княжа ВієннаІншуранс Груп».

З 24.07.2012 р. Білонога Олексія Вікторовича обрано на посаду Члена Наглядової Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, на який призначено особу – три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом своєї діяльності обіймав посади:

 • Член Наглядової Ради;
 • Директор з юридичних питань ТОВ « ТАС Груп»;
 • Директор з юридичних питань ТОВ «ІФГ «ТАС»;
 • Директор з правових та корпоративних питань ТОВ «Східноєвропейська інвестиційна компанія».

З 24.07.2012 р. Дацуна Сергія Васильовича обрано на посаду Члена Наглядової Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, на який призначено особу – три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом своєї діяльності обіймав посади:

 • Член Наглядової Ради;
 • Директор Казначейства ТОВ « ТАС Груп»;
 • Директор Казначейства ТОВ «ІФГ «ТАС»;
 • Виконавчий директор ТОВ «Східноєвропейська інвестиційна компанія».

З 24.07.2012 р. Куценка Олександра Васильовича обрано на посаду Члена Наглядової Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, на який призначено особу – три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом своєї діяльності обіймав посади:

 • Член Наглядової Ради;
 • Фінансовий Директор ТОВ « ТАС Груп»;
 • в. о. Голови Ради Директорів ТОВ «ІФГ «ТАС» / ТОВ «КорвсаЛімітед»;
 • Фінансовий директор ТОВ «ІФГ «ТАС».

З 24.07.2012 р. Ястремську Наталію Євгеніївну обрано на посаду Члена Наглядової Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надала). Строк, на який призначено особу – три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом своєї діяльності обіймала посади:

 • Член Наглядової Ради;
 • Директор з управління активами у фінансовому секторі  ТОВ « ТАС Груп»;
 • Директор з управління активами у фінансовому секторі  ТОВ «ІФГ «ТАС»;
 • Директор з директор з фінансів та аудиту ТОВ «Східноєвропейська інвестиційна компанія».

З 24.07.2012 р. Суботіна Олексія Петровича обрано на посаду Члена Наглядової Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав).

Строк, на який призначено особу – три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом своєї діяльності обіймав посади:

 • Заступник Директора з ризикового страхування ТОВ « ТАС Груп»;
 • Заступник Голови Правління з фінансових питань ПрАТ « УСК «Княжа ВієннаІншуранс Груп».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Царук Павло Вікторович

stockmarket.gov.ua