093 6547777
0936547777
095 6547777
0956547777
097 6547777
0976547777

Страхування будівельно-монтажних робіт

Страхування будівельно-монтажних робіт

СГ «ТАС» представляє до Вашої уваги добровільне страхування будівельно-монтажних робіт та відповідальності перед третіми особами.

На страхування приймається:

 • за Секцією «Будівельно-монтажні роботи»:
  • об'єкти будівництва
  • об'єкти монтажу
  • будівельна техніка та механізми
  • устаткування/обладнання
  • інше майно
 • за Секцією «Відповідальність перед третіми особами»:
  • відповідальність за подію, наслідком якої може бути завдання Страхувальником шкоди життю та/або здоров'ю Третіх осіб (особистої шкоди)
  • відповідальність за подію, наслідком якої може бути завдання Страхувальником шкоди майну Третіх осіб (майнової шкоди)

Страхові ризики:

 • За Секцією «Будівельно-монтажні роботи»:
  • вогневі ризики;
  • дія води;
  • стихійні явища;
  • протиправні дії третіх осіб;
  • транспортні ризики;
  • інші випадкові події по бажанню Страхувальника.
 • За Секцією «Відповідальність перед третіми особами»:
  • Подія, наслідком якої може бути завдання Страхувальником шкоди життю та/або здоров'ю Третіх осіб (особистої шкоди);
  • Подія, наслідком якої може бути завдання Страхувальником шкоди майну Третіх осіб (майнової шкоди).

Страхова сума:

 • За Секцією «Будівельно-монтажні роботи» становить:
  • для об'єкту будівництва та/або монтажу — як проектна (кошторисна) вартість будівельно-монтажних робіт після їх завершення (включаючи вартість будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, що монтується, вартість робіт, витрати на перевезення (доставку), митні витрати);
  • для будівельної техніки та механізмів, що постійно знаходяться на території Місця страхування, устаткування/обладнання та іншого майна – як вартість відтворення або вартість заміщення Застрахованого майна за вирахуванням зносу.
 • В межах страхової суми за Застрахованим майном можуть встановлюватись окремі страхові суми за кожним етапом або видом будівельно-монтажних робіт.
 • За Секцією «Відповідальність перед третіми особами»:
  • Страхова сума встановлюється за домовленістю Сторін на момент укладання Договору складається з наведених у договору страхування розмірів сублімітів страхової суми за кожним із страхових ризиків.

Вигодонабувачем (одержувач виплати страхового відшкодування):

 • За Секцією «Будівельно-монтажні роботи»: особа, що зазначена у Договорі, яка може зазнати збитків у результаті настання страхового випадку.
 • За Секцією «Відповідальність перед третіми особами»: фізичні та/або юридичні особи, життю, здоров’ю або майну яких була заподіяна шкода внаслідок здійснення застрахованої діяльності Страхувальника.

Строк дії договору страхування дорівнює терміну проведення будівельно-монтажних робіт та може становить понад 1 рік.

Страхова премія (платіж) може бути сплачений Вами як одноразово, так і у розстрочку.

Переваги програми:

 • надійний перестраховий захист з боку провідних світових партнерів-перестраховиків;
 • комплексний захист за одним договором страхування;
 • індивідуальний підхід у визначенні умов страхування для кожного клієнта;
 • можливість сплати страхової премії у розстрочку;
 • цілодобова підтримка операторами Контакт-центру СГ «ТАС».