Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС» (надалі «Організація»), розуміючи важливість забезпечення конфіденційності й недоторканності Персональних даних фізичних осіб, укладає з Вами (далі "Учасник") Угоду про конфіденційність (далі "Угода") для визначення порядку одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Організацією Персональних даних Учасника при використанні Учасником Послуг Організації та Інтернет сайту https://sgtas.ua/ (далі "Сайт").

Для користування Сайтом та Послугами Учасник зобов'язаний прийняти умови цієї Угоди. Учасник не має права використовувати Сайт та послуги, які надаються Сайтом (далі – Послуги), у випадку незгоди з умовами даної Угоди.

Терміни

Персональні дані – інформація про певного Учасника, яка дозволяє ідентифікувати цього Учасника як особистість.

Загальнодоступні дані - інформація (у тому числі Персональні дані), до якої фізична особа - власник цих даних, надала доступ необмеженому колу осіб (у т.ч. шляхом публікації на будь-якому інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які відповідно до даної Угоди й/або чинного законодавства України не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

Обліковий запис – сукупність інформації про Учасника, що містить дані авторизації Учасника (логін і пароль), необхідні для ідентифікації Учасника при використанні ним Сайту та Послуг.

Cookie (Кукі) – фрагмент даних, створений Сайтом й збережений у комп'ютері Учасника у вигляді одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані Учасником у будь-який момент.

1. Предмет угоди

1.1. Дана Угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних, Загальнодоступних та інших даних, що надаються Організації Учасником при використанні ним Сайту та Послуг.

1.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту та Послуги, Учасник надає Організації право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати Персональні дані Учасника на умовах даної Угоди.

1.3. Дана Угода не регулює, а Організація не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних даних Учасника сторонніми підприємствами й організаціями, що не перебувають у володінні або під керуванням Організації, і фізичними особами, що не є працівниками Організації, навіть якщо Учасник одержав доступ до сайтів, програмного забезпечення, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту.

1.4. Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних, Загальнодоступних та інших даних Учасника є захист інтересів Учасника та Сайту, а також надання Учаснику Послуг, включаючи показ таргетованої, персоналізованої або загальної інформації, покращення якості існуючих і створення нових сайтів та послуг, що надаються Сайтом.

2. Отримання, обробка та використання інформації

2.1. При створенні Облікового запису Учасник повинен вказати дані авторизації, а також ім'я, прізвище, адресу електронної пошти й інші дані. Після створення й використання Учасником Облікового запису Організація одержує можливість ідентифікувати Учасника при кожному використанні ним Сайту.

2.2. Організація має право завантажувати на комп'ютери Учасників файли Сookie (якщо Учасник самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в Сookie.

2.3. При використанні Учасником Сайту та Послуг обладнання, на якому розташований Сайт, Сайт автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Учасника, що не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адреса Учасника, дані про місцезнаходження Учасника, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп'ютера Учасника, наявність або відсутність у комп'ютері Учасника конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Учасника.

2.4. Організація має право зберігати Персональні, Загальнодоступні та інші дані Учасника в обсязі та у строки необхідні для реалізації мети, що зазначена у даній Угоді, або у строки, встановлені чинним законодавством України, нормами міжнародного права, або законодавством країни проживання або перебування Учасника, або до моменту видалення Учасником цих даних.

2.5. У випадку зміни Персональних даних Учасник повинен надати Організації оновлені дані шляхом внесення відповідних змін до Облікового запису на Сайті. У разі невиконання Учасником даної вимоги, Організація не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з обробкою таких Персональних даних.

3. Доступ до інформації

3.1. Організація зобов'язується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних цілях без згоди Учасника, якому належать ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається у наступних випадках:

  • після одержання згоди Учасника, якому належить дана інформація;

  • при необхідності передачі Персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Учасника;

  • за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані;

  • у тому випадку, якщо на думку Організації, Учасник порушує умови даної Угоди та/або інших договорів і угод між Організацією та Учасником.

3.2. Учасник дозволяє Організації надавати дозвіл іншим компаніям, з якими Організація уклала відповідні угоди, одержувати, зберігати та обробляти дані про Учасника (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Учасника, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Учасника для покращення якості надаваної цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру.

3.3. Учасник погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Організації, Організація не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом.

3.4. Учасник має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, що знаходяться у доступі Організації. Для цього Учаснику необхідно заявити відповідну вимогу, направивши її на контактну адресу Організації, зазначену на Сайті, якщо іншого самостійного способу запиту, зміни або видалення Персональних даних не передбачено технічними можливостями Сайту.

3.5. Деякі послуги Організації мають на меті створення та адміністрування фондів для фінансової підтримки проектів Учасників та Організації. Організація має право публікувати на Сайті інформацію про внесок Учасника до таких фондів, зокрема прізвище та ім'я (або найменування) Учасника, місто проживання або перебування Учасника та суму внеску. У випадку відмови Учасник має право приховати суму свого внеску, скориставшись передбаченою Сайтом опцією.

3.6. Деякі сервіси Сайту передбачають здійснення та/або отримання Учасником платежів за допомогою сторонніх платіжних систем, які не підпорядковуються Організації та мають власні умови їх використання і політику конфіденційності.

4. Додаткові умови

4.1. Організація має право вносити зміни в дану Угоду про конфіденційність. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою https://sgtas.ua/privacy-policy/. У випадку внесення до Угоди істотних змін, Організація додатково повідомить Учасника про ці зміни електронною поштою, яка вказана в Обліковому записі Учасника. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Послуги або Сайт, Учасник підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Учасником Послуг та/або Сайту.

4.2. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. До моменту прийняття умов даної Угоди будь-який Учасник має право звернутися до Організації для отримання роз'яснень щодо положень Угоди.

4.3. У випадку визнання недійсної або нездійсненої будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

4.4. До даної Угоди й відносин між Організацією та Учасником, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.

5. Права суб'єкта персональних даних

Організація цим повідомляє, що Учасник, як суб'єкт персональних даних, має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.