Українська федерація убезпечення вимагає від Прем’єр Міністра України перезавантаження Нацкомфінпослуг

Українська федерація убезпечення вимагає від Прем’єр Міністра України перезавантаження Нацкомфінпослуг

Враховуючи, що страхова діяльність щільно пов’язана з наданням соціального захисту населення, підтримання задовільного фінансового стану страховика є головним фактором їх здатності виконувати у майбутньому свої зобов’язанння. Тому, у будь-якій країні основним напрямком діяльності регулятора ринку фінансових послуг є контроль за достовірністю звітності установи, оцінка її реального фінансового стану, дотримання нею встановлених вимог до платоспроможності, зокрема, достатності страхових резервів та капіталу. Водночас, така діяльність Регулятора має бути прозорою та передбачуваною.

Натомість наслідком дії Нацкомфінпослуг є вимивання коштів страхових резервів, створення поля для корупції і зловживань. Діяльність Нацкомфінпослуг є непрозорою, надає можливості за однакових умов приймати різні, навіть протилежні за своєю суттю рішення, призводить до створення штучного інформаційного вакууму, невизначеності, не прозорості дій Регулятора. Вже не вперше замість прийняття системних рішень, надання роз’яснень з найбільш нагальних питань, аналізу та узагальнення практики, іншого ряду важливих заходів, що дали б змогу учасникам фінансових ринків отримувати впевненість в законності своєї діяльності чи привести свою діяльність у відповідність з вимогами, діяльність Регулятора провокує хаос на ринку, створює непередбачуваність дій фінансових установ, підтримує ризики нестабільності діяльності учасників ринків фінансових послуг та збільшує загрози виконання ними своїх зобов’язань.

Яскравим прикладом непрозорих, дискримінаційних дій Нацкомфінпослуг стало прийняття розпорядження № 2863, опубліковане на сайті Регулятора 06.10.2014, яким з 09.10.2014 планується призупинити дію ліцензій АТ СГ «ТАС» (приватне) на право здійснення страхової діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів; добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного); добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я), у зв’язку з тим, що «…товариством було частково сплачено пеню за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування лише 186 страхувальникам з 3198…». Таким рішенням Регулятор фактично ставить під загрозу понад 1 000000 клієнтів та 84 % бізнесу компанії.

УФУ може впевнено прогнозувати подальше погіршення ситуації у зв’язку із можливим передаванням повноважень щодо регулювання та нагляду до Національного банку України, у відповідності до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій що здійснюють державне регулювання ринків цінних паперів і фінансових послуг», оприлюдненого 01.08.2014 на сайті Міністерства фінансів України, а також Комісії Нацкомфінпослуг. Поряд із кризовими явищами ринку під час транзитних процесів буде виникати неконтрольована ситуація, якою будуть користуватись недобросовісні власники страхових компаній.

Перезавантаження треба розпочати невідкладно з одночасним його належним кадровим та фінансовим забезпеченням для здійснення необхідних реформ, що підтримуються, як страховим ринком, так і Президентом та Урядом України.