"КРЕДИТ-РЕЙТИНГ" ПІДТВЕРДИВ РЕЙТИНГИ ЧАО "СК "ТАС"

"КРЕДИТ-РЕЙТИНГ" ПІДТВЕРДИВ РЕЙТИНГИ ЧАО "СК "ТАС"

Незалежне рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС" (м. Київ) на рівні uaA. Прогноз рейтингу - стабільний, Агентство також підтвердило рейтинг надійності страхової компанії ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС" на рівні uaAins. При оновленні рейтингів було використано повну фінансову звітність ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС" за 2014 рік та І квартал 2015 р., а також внутрішню інформацію, надану компанією в ході рейтингового процесу.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaАхарактеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Надійність страхових компаній з рейтингом uaAins перебуває на високому рівні. Їхня платоспроможність, репутація і лояльність щодо клієнтів вищі, ніж у страхових компаній України з нижчим рівнем рейтингу, але вони більш схильні до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних чинників, ніж страхові компанії з рейтингом uaA+ins. Імовірність виникнення проблем зі своєчасним здійсненням страхових виплат або поверненням накопичених страхових сум нижча, ніж у страхових компаній з нижчим рівнем рейтингу.

ФАКТОРИ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ РІВЕНЬ РЕЙТИНГІВ:

  • провідні позиції компанії на ринку послуг зі страхування життя в Україні;
  • прийнятний рівень забезпечення основної діяльності страховими резервами;
  • прийнятні показники ліквідності та платоспроможності;
  • відсутність заборгованості за банківськими кредитами та іншими позиками;
  • інформаційна відкритість і прозорість.

ФАКТОРИ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ РІВЕНЬ РЕЙТИНГІВ:

  • значна частка капіталу в оцінках у структурі власних коштів (58,3% станом на 31 березня 2015 року);
  • погіршення фінансових результатів від основної діяльності та відчутна питома вага операційних витрат у відпрацьованих страхових платежах (з урахуванням отриманого інвестиційного доходу), що підвищує ризики загальної збитковості бізнесу;
  • вплив негативних факторів на фінансовий ринок і зниження ділової активності в окремих секторах економіки, що може призвести до погіршення показників діяльності компанії.